TT

高精度低相移的开口电流传感器.

Products

TT

tt

主要特点:

 • 测量0 到 100A的原边交流电流
 • 变比 (原边:副边): 1:3000
 • 原边电路和副边电路之间高度绝缘
 • 整体精度高: <1%
 • 线性性能好(即使电流很小时): 0.1%
 • 相移小: <1.5˚ ±1˚
 • 频率: 50/60 Hz

优势:

 • 开口型
 • 自供电
 • 电缆输出: 1m
 • 工作温度: -25°C to +70°C
 • 绝缘试验电压: 3.5kV RMS / 50Hz / 1min
 • 尺寸 (TT 50-SD): 36.5 x 43 x 31.5 mm 带有8 mm的测量孔
 • 尺寸 (TT 100-SD): 44.5 x 51 x 36.5 mm 带有16 mm的测量孔